Indexeringspercentage alimentatie voor 2016

22 november 2015
Gepubliceerd in Over scheiden

Indexatiecijfer alimentatie 2016 bekend (1,3%)

Alimenatieplichtigen dienen het te betalen bedrag aan kinder- en of partneralimentatie met 1.3% te verhogen bij de betaling voor januari 2016. Dit gaat niet automatisch en kan ook als het vergeten wordt, verhaald worden.

Denk dus tijdig aan het aanpassen van de automatische overschrijving.

 

 

Herberekening kinderalimentatie

18 januari 2015
Gepubliceerd in Over scheiden

Herberekening kinderalimentatie na scheiding.

Op het moment van scheiden is de behoefte bepaald voor de kinderen, en aan de hand van de draagkracht van beide ouders zijn die kosten verdeeld.

Hierbij is er o.a. rekening gehouden met de leefsituatie van beide ouders na de scheiding. Ben je alleenstaande, alleenstaande ouder, co-ouder en/of samenwonend met een nieuwe partner.

Afhankelijk van de leefsituatie kon er tot 31-12-2014 sprake zijn van:

Nieuwe wet heeft mogelijk grote gevolgen voor in het verleden vastgestelde kinderalimentatie

11 december 2014
Gepubliceerd in Over scheiden

Als de nieuwe wet hervorming kindregelingen op 1 januari 2015 in werking treed kan dit forse financiële gevolgen hebben voor ouders waarbij de kinderalimentatie in het verleden is vastgesteld.  

De alleenstaande ouderkorting, een belastingkorting voor alleenstaande ouders met kinderen, en het fiscaal voordeel (de persoonsgeboden aftrekpost kinderalimentatie) voor de alimentatieplichtige ouder die kinderalimentatie betaalt komt te vervallen.  

Daarvoor in de plaats wordt het kindgebonden budget verhoogd en de zogeheten ‘ouderkop’ wordt ingevoerd. Dat is een toeslag die in het kindgebonden budget wordt verwerkt.


Wat zijn de gevolgen?

Op het moment van scheiden werd eerst de behoefte voor de kinderen bepaald, en dan een draagkrachtberekening gemaakt. Er is daarbij rekening gehouden met een alleenstaande ouderkorting, en de aftrekpost kinderalimentatie indien dat van toepassing was. Beiden verhogen de draagkracht en beiden komen te vervallen.

Volgens de 'Expertgroep Alimentatienormen', een belangrijke werkgroep van familierechters die aanbevelingen doet aan de rechterlijke macht over juridische consequenties van wetten, ook wel bekend als de TREMA normen, moet het kindgebonden budget, inclusief de alleenstaande ouderkop in mindering worden gebracht op de behoefte van de kinderen.

Deze zog. “ouderkop” kan max. € 3.050,- per jaar bedragen en in sommige gevallen kan het zijn dat er nauwelijks nog sprake is van een onderhoudsplicht en dus weinig of geen kinderalimentatie overblijft.

Vreemd is wel dat als de alimentatiegerechtigde in de toekomst gaat samenwonen, en daarmee een toeslagpartner krijgt, het kindgebonden budget mogelijk vervalt, omdat de hoogte daarvan wordt bepaald door het gezamenlijke verzamelinkomen en de andere ouder weer kinderalimentatie zou moeten gaan betalen. Dit lijkt niet logisch en “men” denkt meestal dat bij samenwonen van de ex-partner de draagkracht juist toeneemt doordat er een inkomen bij komt.

Wilt u weer een verdeling naar draagkracht volgens de aanbevelingen van de werkgroep Trema normen, laat dan een herberekening maken van de (kinder)alimentatie. Ook bij co-ouderschap kan er bekeken worden of het nog steeds voordelig is om bij beide ouders een kind in te schrijven. Dit hangt nu af van hoeveel kindgebonden budget incl. "ouderkop" ieder ontvangt. 

 

Alimentatie. Wat komt er allemaal bij kijken?

05 februari 2013
Gepubliceerd in Over scheiden

Alimentatie is het geld dat de ene partner aan de andere betaalt om te voorzien in het levensonderhoud van de ander en/of dat van de kinderen. ‘Levensonderhoud’ betekent niet alleen de primaire levensbehoeften: er wordt hierbij ook rekening gehouden met de mate van welvaart tijdens het huwelijk.

Percentage indexatie alimentatie 2013 1,7%

29 oktober 2012
Gepubliceerd in Over scheiden

Alimentatie wordt jaarlijks aan het prijspeil aangepast om te voorkomen dat er door inflatie, steeds minder mee gedaan kan worden. De indexering is wettelijk bepaald en het percentage wordt jaarlijks door de Minister van Justitie vastgesteld. Het percentage indexatie voor alimentatie per 01-01-2012 is vastgesteld op 1,7% en is gepubliceerd in de Staatscourant van 26 oktober 2012 nr. 22375.

Kinderalimentatie omzetten naar partneralimentatie mag dat?

03 september 2012
Gepubliceerd in Over scheiden

Regelmatig heb ik te maken met de vraag van klanten of het mogelijk is om de berekende kinderalimentatie te verlagen en de partneralimentatie te verhogen omdat dit mogelijk fiscaal voordeliger is. We noemen dit “fiscale optimallisatie”. Mag dit?

Regio

Hulp Bij Scheiden is actief in de regio:

  • Leiden / Leiderdorp / Voorschoten
  • Oegstgeest / Rijnsburg / Valkenburg
  • Alphen aan den Rijn / Boskoop
  • Rijnwoude / Zoeterwoude

De ScheidingsMakelaar

Hulp bij Scheiden is aangesloten bij de ScheidingsMakelaar

SMK logo 2018 website

 
Back to top