Indexeringspercentage alimentatie voor 2016

22 november 2015
Gepubliceerd in Over scheiden

Indexatiecijfer alimentatie 2016 bekend (1,3%)

Alimenatieplichtigen dienen het te betalen bedrag aan kinder- en of partneralimentatie met 1.3% te verhogen bij de betaling voor januari 2016. Dit gaat niet automatisch en kan ook als het vergeten wordt, verhaald worden.

Denk dus tijdig aan het aanpassen van de automatische overschrijving.

 

 

Hoge Raad spreekt: Toelage kindgebonden budget niet aftrekken van kinderalimentatie

09 oktober 2015
Gepubliceerd in Over scheiden

Toelage niet aftrekken van kinderalimentatie

Als een moeder een kindertoelage krijgt, zoals een kindgebonden budget, kan haar ex-man dat bedrag niet aftrekken van de kinderalimentatie die hij moet betalen. Hij moet blijven bijdragen aan de behoeftes van de kinderen die ze samen hebben. Dat is het gevolg van een uitspraak die de Hoge Raad vrijdag heeft gedaan. Dit kan gevolgen hebben voor echtscheidingen vanaf 1 januari 2013 waarbij de alimentatie is vastgesteld. De ouders moeten wel zelf actie ondernemen om de kinderalimentatie opnieuw te laten berekenen.

De verwarring is ontstaan doordat sinds jaar en dag de Trema normen worden gevolgd door advocaten en mediators voor het vaststellen van de kinder- en partneralimentatie, maar dit jaar o.a. het Gerechtshof Den Haag afweek van deze norm bij het vaststellen van de kinderalimentatie. De Hoge Raad stelt het Gerechtshof nu in het gelijk.   

De rechters moesten zich buigen over het kindgebonden budget en de 'alleenstaande ouderkop'. Dat geld van het Rijk is bedoeld om de verzorgende ouder - vaak de moeder - te helpen voor de kinderen te zorgen. De andere ouder - vaak de vader - zou dat bedrag dan niet hoeven te betalen. Maar dat is volgens de Hoge Raad niet de bedoeling van de wet geweest. Ouders moeten in de behoeften van hun kinderen voorzien, ook als het Rijk een handje helpt.

De Hoge Raad heeft nu beslist dat de toelagen voor kinderen meetellen bij het vermogen van de verzorgende ouder, vaak dus van de moeder. Op die manier speelt het geld wel een rol bij het uitrekenen van het bedrag dat elke ouder moet bijdragen aan de kinderen omdat haar draagkracht daarmee hoger wordt.

Wilt u de kinderalimentatie laten herberekenen neem dan contact op met 06-538 538 55 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Herberekening kinderalimentatie

18 januari 2015
Gepubliceerd in Over scheiden

Herberekening kinderalimentatie na scheiding.

Op het moment van scheiden is de behoefte bepaald voor de kinderen, en aan de hand van de draagkracht van beide ouders zijn die kosten verdeeld.

Hierbij is er o.a. rekening gehouden met de leefsituatie van beide ouders na de scheiding. Ben je alleenstaande, alleenstaande ouder, co-ouder en/of samenwonend met een nieuwe partner.

Afhankelijk van de leefsituatie kon er tot 31-12-2014 sprake zijn van:

Nieuwe wet heeft mogelijk grote gevolgen voor in het verleden vastgestelde kinderalimentatie

11 december 2014
Gepubliceerd in Over scheiden

Als de nieuwe wet hervorming kindregelingen op 1 januari 2015 in werking treed kan dit forse financiële gevolgen hebben voor ouders waarbij de kinderalimentatie in het verleden is vastgesteld.  

De alleenstaande ouderkorting, een belastingkorting voor alleenstaande ouders met kinderen, en het fiscaal voordeel (de persoonsgeboden aftrekpost kinderalimentatie) voor de alimentatieplichtige ouder die kinderalimentatie betaalt komt te vervallen.  

Daarvoor in de plaats wordt het kindgebonden budget verhoogd en de zogeheten ‘ouderkop’ wordt ingevoerd. Dat is een toeslag die in het kindgebonden budget wordt verwerkt.


Wat zijn de gevolgen?

Op het moment van scheiden werd eerst de behoefte voor de kinderen bepaald, en dan een draagkrachtberekening gemaakt. Er is daarbij rekening gehouden met een alleenstaande ouderkorting, en de aftrekpost kinderalimentatie indien dat van toepassing was. Beiden verhogen de draagkracht en beiden komen te vervallen.

Volgens de 'Expertgroep Alimentatienormen', een belangrijke werkgroep van familierechters die aanbevelingen doet aan de rechterlijke macht over juridische consequenties van wetten, ook wel bekend als de TREMA normen, moet het kindgebonden budget, inclusief de alleenstaande ouderkop in mindering worden gebracht op de behoefte van de kinderen.

Deze zog. “ouderkop” kan max. € 3.050,- per jaar bedragen en in sommige gevallen kan het zijn dat er nauwelijks nog sprake is van een onderhoudsplicht en dus weinig of geen kinderalimentatie overblijft.

Vreemd is wel dat als de alimentatiegerechtigde in de toekomst gaat samenwonen, en daarmee een toeslagpartner krijgt, het kindgebonden budget mogelijk vervalt, omdat de hoogte daarvan wordt bepaald door het gezamenlijke verzamelinkomen en de andere ouder weer kinderalimentatie zou moeten gaan betalen. Dit lijkt niet logisch en “men” denkt meestal dat bij samenwonen van de ex-partner de draagkracht juist toeneemt doordat er een inkomen bij komt.

Wilt u weer een verdeling naar draagkracht volgens de aanbevelingen van de werkgroep Trema normen, laat dan een herberekening maken van de (kinder)alimentatie. Ook bij co-ouderschap kan er bekeken worden of het nog steeds voordelig is om bij beide ouders een kind in te schrijven. Dit hangt nu af van hoeveel kindgebonden budget incl. "ouderkop" ieder ontvangt. 

 

Scheiden kun je leren

28 april 2013
Gepubliceerd in Over scheiden

In Herent (België) bestaat de Scheidingsschool waarbij de slogan is ‘scheiden kan je leren’. Er is een aantal cursussen te volgen die echtparen die willen scheiden kunnen doorlopen. Hier worden zaken als financiële afhandeling en omgang met de kinderen in cursusvorm aangeboden.

Nieuwe normen kinderalimentatie gaan in op 1 april 2013

19 maart 2013
Gepubliceerd in Over scheiden

Nieuwe normen berekening kinderalimentatie 2013 gaan in op 1 april a.s.

Alimentatie. Wat komt er allemaal bij kijken?

05 februari 2013
Gepubliceerd in Over scheiden

Alimentatie is het geld dat de ene partner aan de andere betaalt om te voorzien in het levensonderhoud van de ander en/of dat van de kinderen. ‘Levensonderhoud’ betekent niet alleen de primaire levensbehoeften: er wordt hierbij ook rekening gehouden met de mate van welvaart tijdens het huwelijk.

Einde Samenwonen met kinderen

08 januari 2013
Gepubliceerd in Over scheiden

In Nederland zijn zo'n 300.000 stellen volgens schatting die ongehuwd samenwonen zonder een samenlevingsovereenkomst, en zo'n 400.000 stellen die ongehuwd samenwonen hebben wel een samenlevingsovereenkomst.

Scheiden en meerderjarige kinderen

07 januari 2013
Gepubliceerd in Over scheiden

Wanneer je gaat scheiden en meerderjarige kinderen hebt, is de situatie anders dan met jongere kinderen. Vanaf het moment dat ze 18 zijn hebben de ouders namelijk geen wettelijk gezag meer over hen. Overleg vind dan direct met de kinderen plaats en niet meer tussen de ouders.

Percentage indexatie alimentatie 2013 1,7%

29 oktober 2012
Gepubliceerd in Over scheiden

Alimentatie wordt jaarlijks aan het prijspeil aangepast om te voorkomen dat er door inflatie, steeds minder mee gedaan kan worden. De indexering is wettelijk bepaald en het percentage wordt jaarlijks door de Minister van Justitie vastgesteld. Het percentage indexatie voor alimentatie per 01-01-2012 is vastgesteld op 1,7% en is gepubliceerd in de Staatscourant van 26 oktober 2012 nr. 22375.

Regio

Hulp Bij Scheiden is actief in de regio:

  • Leiden / Leiderdorp / Voorschoten
  • Oegstgeest / Rijnsburg / Valkenburg
  • Alphen aan den Rijn / Boskoop
  • Rijnwoude / Zoeterwoude

De ScheidingsMakelaar

Hulp bij Scheiden is aangesloten bij de ScheidingsMakelaar

SMK logo 2018 website

 
Back to top