Nieuwe wet heeft mogelijk grote gevolgen voor in het verleden vastgestelde kinderalimentatie

11 december 2014
Gepubliceerd in Over scheiden

Als de nieuwe wet hervorming kindregelingen op 1 januari 2015 in werking treed kan dit forse financiële gevolgen hebben voor ouders waarbij de kinderalimentatie in het verleden is vastgesteld.  

De alleenstaande ouderkorting, een belastingkorting voor alleenstaande ouders met kinderen, en het fiscaal voordeel (de persoonsgeboden aftrekpost kinderalimentatie) voor de alimentatieplichtige ouder die kinderalimentatie betaalt komt te vervallen.  

Daarvoor in de plaats wordt het kindgebonden budget verhoogd en de zogeheten ‘ouderkop’ wordt ingevoerd. Dat is een toeslag die in het kindgebonden budget wordt verwerkt.


Wat zijn de gevolgen?

Op het moment van scheiden werd eerst de behoefte voor de kinderen bepaald, en dan een draagkrachtberekening gemaakt. Er is daarbij rekening gehouden met een alleenstaande ouderkorting, en de aftrekpost kinderalimentatie indien dat van toepassing was. Beiden verhogen de draagkracht en beiden komen te vervallen.

Volgens de 'Expertgroep Alimentatienormen', een belangrijke werkgroep van familierechters die aanbevelingen doet aan de rechterlijke macht over juridische consequenties van wetten, ook wel bekend als de TREMA normen, moet het kindgebonden budget, inclusief de alleenstaande ouderkop in mindering worden gebracht op de behoefte van de kinderen.

Deze zog. “ouderkop” kan max. € 3.050,- per jaar bedragen en in sommige gevallen kan het zijn dat er nauwelijks nog sprake is van een onderhoudsplicht en dus weinig of geen kinderalimentatie overblijft.

Vreemd is wel dat als de alimentatiegerechtigde in de toekomst gaat samenwonen, en daarmee een toeslagpartner krijgt, het kindgebonden budget mogelijk vervalt, omdat de hoogte daarvan wordt bepaald door het gezamenlijke verzamelinkomen en de andere ouder weer kinderalimentatie zou moeten gaan betalen. Dit lijkt niet logisch en “men” denkt meestal dat bij samenwonen van de ex-partner de draagkracht juist toeneemt doordat er een inkomen bij komt.

Wilt u weer een verdeling naar draagkracht volgens de aanbevelingen van de werkgroep Trema normen, laat dan een herberekening maken van de (kinder)alimentatie. Ook bij co-ouderschap kan er bekeken worden of het nog steeds voordelig is om bij beide ouders een kind in te schrijven. Dit hangt nu af van hoeveel kindgebonden budget incl. "ouderkop" ieder ontvangt. 

 

Niet gescheiden, wel uit elkaar: verdeling huishoudelijke kosten

28 maart 2013
Gepubliceerd in Over scheiden

Bij sommige scheidingen verhuist een van de partners al voordat de scheiding officieel is. Deze situatie (een verbroken samenleving zonder echtscheiding) betekent echter niet dat de vertrokken partner geen verantwoordelijkheden voor de lasten van het gezamenlijke huis meer heeft. Kijk bijvoorbeeld naar de volgende fictieve casus.

Nieuwe normen kinderalimentatie gaan in op 1 april 2013

19 maart 2013
Gepubliceerd in Over scheiden

Nieuwe normen berekening kinderalimentatie 2013 gaan in op 1 april a.s.

Alimentatie. Wat komt er allemaal bij kijken?

05 februari 2013
Gepubliceerd in Over scheiden

Alimentatie is het geld dat de ene partner aan de andere betaalt om te voorzien in het levensonderhoud van de ander en/of dat van de kinderen. ‘Levensonderhoud’ betekent niet alleen de primaire levensbehoeften: er wordt hierbij ook rekening gehouden met de mate van welvaart tijdens het huwelijk.

Scheiding en pensioen: wat valt onder de WVPS?

28 januari 2013
Gepubliceerd in Over scheiden

Als scheidingsbemiddelaar in o.a. Leiden, Noordwijk en de Bollenstreek regel ik verschillende zaken voor stellen die uit elkaar gaan. Ook dingen die vanzelfsprekend lijken maar bij een scheiding ineens ingewikkeld kunnen zijn, zoals pensioen en lijfrente. In de meeste gevallen is, naast de woning, het pensioen de grootste financiële component.

Scheiden, wonen en bedrijf in 2013

15 januari 2013
Gepubliceerd in Over scheiden

Na het nieuwe jaar besluiten veel stellen te gaan scheiden. In 2013 verandert er door het regeerakkoord echter het een en ander. Hieronder een aantal maatregelen op het gebied van wonen en bedrijf vanuit het perspectief van een eventuele echtscheiding. Lees ook het Volkskrant-artikel voor meer belangrijke punten uit het regeerakkoord.

Scheiden en meerderjarige kinderen

07 januari 2013
Gepubliceerd in Over scheiden

Wanneer je gaat scheiden en meerderjarige kinderen hebt, is de situatie anders dan met jongere kinderen. Vanaf het moment dat ze 18 zijn hebben de ouders namelijk geen wettelijk gezag meer over hen. Overleg vind dan direct met de kinderen plaats en niet meer tussen de ouders.

Nieuwe hypotheekregels 2013 en echtscheiding

30 december 2012
Gepubliceerd in Over scheiden

In mijn vorige blog heb ik de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet met betrekking tot de nieuwe hypotheekregels 2013, maar wat zijn nu de relevante zaken bij een echtscheiding? Het belastingplan 2013 is inmiddels ook goedgekeurd door de Eerste Kamer en gaat in op 1 januari 2013.

Nieuwe hypotheekregels per 1 januari 2013

30 december 2012
Gepubliceerd in Over scheiden

Hoogte hypotheek beperkt

Om huiseigenaren te beschermen tegen te zware hypotheeklasten is sinds 1 augustus 2011 de hoogte van de Loan-to-Value waarde beperkt tot 106% (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning.

Scheiden en een eigen zaak

04 december 2012
Gepubliceerd in Over scheiden

Eén op de drie echtparen in Nederland gaat scheiden. Daar zitten ook heel wat ondernemers tussen. Scheiden is al moeilijk genoeg maar met een eigen zaak om te verdelen is het nog lastiger. Zeker als de ex-partner ook een rol speelde in het bedrijf. Hij of zij moet zich misschien terugtrekken omdat jullie ook zakelijk niet meer met elkaar overweg kunnen. Dit kan de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen.

Regio

Hulp Bij Scheiden is actief in de regio:

  • Leiden / Leiderdorp / Voorschoten
  • Oegstgeest / Rijnsburg / Valkenburg
  • Alphen aan den Rijn / Boskoop
  • Rijnwoude / Zoeterwoude

De ScheidingsMakelaar

Hulp bij Scheiden is aangesloten bij de ScheidingsMakelaar

SMK logo 2018 website

 
Back to top